Hermann schetste, met behulp van vele lichtbeelden, de ontwikkeling van de MG folder in de afgelopen decennia. De overgang, van getekende folders naar die met behulp van foto’s en nog later de aanwezigheid van vrouwelijk schoon, werd zonder meer duidelijk. De vele aanwezigen genoten ervan.